האם ניתן לשלול ממך את הזכות ללווי בלידה? מה קורה בבתי החולים בישראל?